ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 ก.ย. 60

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมเคารพธงชาติพร้อมกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย