โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565

02 ก.ย. 65

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะสระหลวง ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า  เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ (ทสจ.ชัยภูมิ)