คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

08 พ.ย. 61

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ วรรณชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นางสุพิศ จินชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับนายจิตตภูมิ วรรณชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านส้มโฮง นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายอำเภอบ้านเขว้าลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าจำนวน 4 ราย