คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายอำเภอบ้านเขว้า พมจ.ชัยภูมิ และเทศบาลตพบลบ้านเขว้า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

08 ก.ค. 63

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้ามอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า กองสวัสดิการสังคม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายอำเภอบ้านเขว้า พมจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสราย น.ส.ละมุน กันชัย หมู่ที่ 13 ในการนี้คณะผู้เยี่ยมได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส