คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ และสาธิตการทำผ้าไหมมัดหมี่

24 ส.ค. 66

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ และสาธิตการทำผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานจำนวน 57 คน