คณะผู้บริหารร่วมพิธีมุทิตาจิต คุณย่าทวดถ่ำ ป้องขันธ์ อายุ 100ปี

26 ต.ค. 57

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมพิธีมุทิตาจิต คุณย่าทวด ถ่ำ ป้องขันธ์ คุณย่าอายุ 100 ปี ณ บ้านเลขที่ 281 หมู่ 13 บ้านส้มโฮง ต.บั้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  ในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณย่า และพิธีมอบของที่ระลึกจากทางเจ้าภาพ โดยท่านนายกเกษา  มีสิทธิ์  และคณะผู้บริหาร ของทางเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มาร่วมงานมากมายเพื่อมาร่วมมุทิตาจิตร่วมกันในวันนี้ …. ขอให้คุณย่าทวดสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกๆหลานๆนานๆต่อไป