ข้าร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566

13 ม.ค. 66

ในวันที่ 12 มกราคม 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)