ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

06 พ.ย. 55

ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 044-891097 ต่อ 18 (ในวันและเวลาราชการ)