ขอเชิญร่วมประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

06 พ.ย. 55

ขอเชิญร่วมประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม