ขอเชิญชวนเข้าประกวด ในงานบ้านเขว้าเฟสติวัล 2566 ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2565

22 ธ.ค. 65

ติดต่อสอบถาม/สมัคร
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า กองการศึกษา
หรือ โทร : 093-435-7203 คุณลัดดาวัลย์
และ โทร : 097-315-5987 คุณสุภัสสร