ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

20 ก.ค. 66

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
📍ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สามารถสแกน Qr Code หรือ กดลิ้งค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe98BnmNAv…/viewform…
เพื่อประเมินความพึงพอใจ