ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยแม่ทอง(ช่วงบ้านแม่ทอง นาสุวรรณ-บ้านนายโภคพิน วรรณชาติ)

28 มิ.ย. 67

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนซอยแม่ทอง)