กิจกรรรมณรงค์ผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมวจรจัด(ไม่มีเจ้าของ)

08 พ.ย. 61

8 พ.ย.2561 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรรมณรงค์ผ่าตัดทำหมันถาวร สุนัขและแมวจรจัด(ไม่มีเจ้าของ) ณ วัดเจริญผล หมู่ 11 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ