กิจกรรม สนับสนุนนมกล่องและเกลือเสริมไอโอดีน แก่กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ (เพิ่มเติม) ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม สนับสนุนนมกล่องและเกลือเสริมไอโอดีน แก่กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ (เพิ่มเติม) ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต จำนวน 6 ราย โดยนายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม