กิจกรรม มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

13 ก.พ. 66

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้นำคณะผู้บริหาร พรเอมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน