กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 มิ.ย. 65

กิจกรรมด้านวิชาชีพ เรื่อง การทำเครื่องดื่มประเภทอิตาเลี่ยน “น้ำโกโกวาโซดา” สอนโดย น.ส.ศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์ และ การทำสบู่สมุนไพรสอนโดย นางมัทนา นาคนิลวิทยากรภาคีเครือข่ายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ