กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

08 มิ.ย. 65

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น. โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรียนการทำสายคล้องแมส และการทำน้ำบลูฮาวาโซดา ทำการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ