กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2

10 มิ.ย. 65

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการประดิษฐ์การบูรแฟนซี สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ