กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2

17 มิ.ย. 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2
เรียนการทำลูกประคบสมุนไพร ทำการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ