กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

02 ก.ย. 65

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ