กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ

16 ก.ย. 65

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนนันทนาการ ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ