กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล การทำมะกรูดแก้ว

24 มิ.ย. 65

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า2 เรียนการทำมะกรูดแก้ว สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ