กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 การทำลูกประคบสมุนไพร

17 มิ.ย. 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำลูกประคบสมุนไพร ทำการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน