กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2564

09 ธ.ค. 64


นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกันเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2564 ในโอกาสการประชุมประจำเดือนพร้อมปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน