กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

07 ก.พ. 67

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้านางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมเปิดโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 อาชีพที่ส่งเสริม”ขนมไทยประยุกต์(ขนมใส่ไส้และขนมฟักทองไส้กะทิ)” โดยมีกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน