กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิยาลในการปฏิบัติงานประจำปี 2567

05 ก.ค. 67

 

🙏🏻💛วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30 น.💛🙏🏻
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิยาลในการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ณ วัดศาลาลอย ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ