กิจกรรมรวมน้ำใจกาชาดจังหวักชัยภูมิ ประจำปี 2562

07 ธ.ค. 61

7 ธันวาคม 2561 นางเกษา มีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมบริจาคสิ่งของให้อำเภอบ้านเขว้า ในกิจกรรมรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อทางอำเภอบ้านเขว้าจะได้นำส่งยังจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป