กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2565 

23 มิ.ย. 65

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2565  โดยมีตัวแทนแกนนำชุมชน และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับมอบทรายอะเบทและหน้ากากอนามัย เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) อย่างต่อเนื่องในทุกชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน 3,399 ครัวเรือน อีกทั้งได้มอบเงินส่วนตัวเป็นค่าอาหารและน้ำดื่ม