กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2561

26 มิ.ย. 61

26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการแสดงสัญลักษณ์สวมเสื้อสีขาว…