กิจกรรมมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ซึ่งมีอายุครบ70ปี จำนวน 12 คน

22 ธ.ค. 65

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ซึ่งมีอายุครบ70ปี จำนวน 12 คน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขความคุ้มครองของการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนสำหรับเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก จำนวน 4.9 แสนบาท ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้แจ้งผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเป็นอย่างดี