กิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชน

19 ม.ค. 65

วันที่19 มกราคม 2565 เวลา 15:00น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย เปิดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชน ณ บริเวณ โดมหน้าตลาดสดเย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยมีนายอำเภอบ้านเขว้า นายกเทศมนตรีอำเภอบ้านเขว้า และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว