กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2567

05 ม.ค. 67

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยนาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นำคณะผู้บริหาร/สภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
โดยมี นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้าเป็นประธานในพิธี