กิจกรรมทำความสะอาดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Kick off) ที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

26 ส.ค. 65

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Kick off) ที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรมวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้แก่ ผกก.สภ.บ้านเขว้า ท้องถิ่นอำเภอ ที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะผู้บริหาร ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คณะกรรมการ/ผู้ประกอบการตลาดสด และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 200 คน