กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปี 2565

18 ก.ค. 65