กิจกรรมจิตอาสา

07 ก.พ. 62

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดกิจกรรมจิตอาสา

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ภายใต้ชื่อโครงการ จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจพัมนาสิ่งแวดล้อม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมกล่าวปฏิญารตน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

และกิจกรรมทำความสะอาดถนนเปรมประชาชื่น และปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ถนนเทพนิตร..