กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสุขภาพหนองบัว เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

03 มิ.ย. 65

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. จิตอาสา 904 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสุขภาพหนองบัว เทศบาลตำบลบ้านเขว้า