กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

24 ก.พ. 65

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดย นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ประธานสภา ฯ , สมาชิกสภา ฯ และจิตอาสา ฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย