กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

01 มิ.ย. 64

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบที่ประสบปัญหาทางสังคมประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จำนวน 10 ราย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า