กิจกรรมของ กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือนกันยายน 2565

09 ก.ย. 65

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ 6 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต” ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 607 คน มีการนำส่งขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกในครัวเรือนของสมาชิก ตามนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
การออกปฏิบัติงานในวันนี้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 62 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยจะมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากสมาชิกส่งไปจำหน่ายที่ร้านรับซื้อของเก่า แล้วนำเงินเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสวัสดิการจากกลุ่มรายละ 10,000 บาท ปัจจุบันมีเงินสวัสดิการของกลุ่ม 4 แสนกว่าบาท ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี