กิจกรรมการทำเทียนหอม โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

07 ก.ย. 65

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทำเทียนหอมสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ