กิจกรรมกลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล

25 ธ.ค. 65

กิจกรรมกลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล โดย คณะกรรมการ กลุ่ม อถล.ออกเยี่ยมสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ คือ นายกงวาฬ ปิ่นสุวรรณ์ บ้านเลขที่ 66 หมู่ 12 บ้านอุดมผล