กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2556

01 ธ.ค. 56

กำหนดยื่นแบบชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า กองคลัง ชั้น 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.044-891097