กำหนดการพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)

06 พ.ค. 65

กำหนดการพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว) กำหนดการพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)