การเปิดประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

06 พ.ย. 62