การอบรม การจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยรับตรง ระบบ BBL สำนักงบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

05 ก.ย. 65

วันที่ 5 ก.ย.2565 เวลา 09.30-12.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนายการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม
การจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยรับตรง ระบบ BBL สำนักงบประมาณ
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า