การอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2567

05 มิ.ย. 67

💛⭐️วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. 💛⭐️
🌷🌼…เทศบาลตําบลบ้านเขว้า นำราชการโดย…🌷🌼นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 145 คน