การมอบทุุนการศึกษาจากกองทุนเจ้าพ่อพญาแล

05 ต.ค. 65

การมอบทุุนการศึกษาจากกองทุนเจ้าพ่อพญาแลให้เด็กทั้งสองแห่ง จำนวน 6 ราย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565  เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มอบโดยท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร