การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

15 ก.ค. 63

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า