การประชุม “รวมพลังชาวชัยภูมิต้านทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย” วันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล

09 ธ.ค. 65

วันนี้ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมประชุม “รวมพลังชาวชัยภูมิต้านทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย” วันต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นสากล และพร้อมกันนี้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเพื่อแสดงว่า “เทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับAA” ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ