การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

26 ธ.ค. 65

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ (ชั้น 2) เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ